×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 28.08.2023 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Wójt Gminy Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 344 ze zm.) informuje, iż ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1/282, 1/283, 1/285 i 1/286, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, zamieszczone na stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

(-) Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Skip to content