×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

         

            W związku z obraźliwymi publikacjami prasowymi oraz nadal pojawiąjącymi się nieprawdziwymi wpisami w mediach społecznościowych, informujemy, iż uchwały Rady Gminy Lesznowola dotyczące zarówno budżetu za rok 2022 jak i na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2034 są WAŻNE i OBOWIĄZUJĄCE. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez organ nadzoru – Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Zatem pojawiające się stwierdzenia, jakoby budżet Gminy Lesznowola był „niezgodny z prawem” czy „nadaje się do kosza”, są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną, zwłaszcza Państwa Mieszkańców, w błąd.

            Przypominamy również, iż ferowanie wyroków w sprawie Wójta Gminy Lesznowola do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu, jest sprzeczne  z obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadą domniemania niewinności i ma charakter zniesławiający. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 42 ust. 3) oraz kodeks postępowania karnego (art. 5) stanowi, iż każdego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Z wyrazami szacunku

Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

 

Pismo urzędowe z herbem gminy Lesznowola w lewym górnym rogu.
Skip to content