×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Państwo Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy szczegółowej analizy systemu dowożenia uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km (uczniowie kl. I-IV) oraz 4 km (uczniowie kl. V-VIII).  W/w przepisy prawa wskazują również, iż obowiązkiem Rodziców jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Celem naszej analizy była racjonalizacja kosztów systemu dowożenia uczniów. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, co od lat jest priorytetem Samorządu, podjęliśmy decyzję o zachowaniu dotychczasowych tras dowozu z wyjątkiem ul. Okrężnej w Lesznowoli.

 

Z wyrazami szacunku

Jan Wysokiński

Sekretarz Gminy Lesznowola

Skip to content