×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.
  1. w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2024 r.,
  2. w zakresie wsparcia działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy Lesznowola – „Wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola
    w 2024”.

W związku z Ogłoszeniem przez Wójta Gminy Lesznowola w dniu 04.06.2024 r., naboru na kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2024 r. oraz wsparcia działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy Lesznowola – „Wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola w 2024” informujemy, iż w terminie podanym w ogłoszeniu tj. do dnia 18.06.2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie przedstawiciela Organizacji Pozarządowych.

Skip to content