×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Przypominamy Mieszkańcom Naszej Gminy o konieczności przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, jak też Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela psa lub innego zwierzęcia jest stały i skuteczny dozór nad nim, zwłaszcza wtedy, gdy zwierzę przebywa poza miejscem stałego utrzymania.

Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i muszą być wyprowadzane na smyczy, nawet wtedy, gdy właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. Nigdy do końca nie można przewidzieć, jak zachowa się zwierzę w określonej sytuacji. Dodatkowo psy rasy uznawanej za agresywną powinny mieć założony kaganiec.

Właściciele zwierząt zobowiązani są także do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę, niezależnie od tego, czy sam sprawował nad nim nadzór, czy też zwierzę zabłąkało się lub uciekło.

Posiadacze psów zobowiązani są zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Przestrzeganie przez Państwa w/w przepisów oraz norm życia społecznego, jak też dbanie o czystość środowiska przyczyni się z pewnością do poprawienia komfortu życia wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Na obrazku znajdują się dwa golden retrievery na trawie.
Skip to content