×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Reklamacje proszę składać:

  • telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola pod numerem tel. 22 700 01 01 wew. 102
  • na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, rodzaj niezrealizowanego odbioru określonej frakcji odpadu: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zielone zmieszane, BIO, choinki, gabaryty, wycieki z aut odbierających odpady, datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt telefoniczny.

Prosimy, aby każde zdarzenie, które budzi Państwa wątpliwości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zgłaszali Państwo za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: reklamacje.rok@lesznowola.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: krótki opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, zdjęcie lub film.

Skip to content