×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Jastrzębiec w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś. Konsultacje trwać będą od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r.

Ważne! Zmiana rodzaju miejscowości „Jastrzębiec – część wsi Garbatka” na „Jastrzębiec – wieś” nie spowoduje dla osób zameldowanych i zamieszkujących miejscowość Jastrzębiec zmiany dotychczasowego adresu zameldowania i zamieszkania, a tym samym nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Jastrzębiec

Na podstawie § 5 uchwały Nr 522/XLIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz., poz. 12450),

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Jastrzębiec w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś.

Konsultacje trwać będą od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola Nr 79/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś, można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu formularza udostępnionego:

a) na stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce „Ogłoszenia

b) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce” Komunikaty i ogłoszenia”,

c) w kancelarii tutejszego Urzędu Gminy,

złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola (godz. 8.00 – 16.00, pn. godz. 9.30 – 17.30) w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.

W przypadku składania formularza konsultacyjnego bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy liczy się data wpływu, w przypadku przesłania drogą pocztową liczy się data nadania w placówce pocztowej.

Pliki do pobrania

Skip to content