Łazy II

SOŁTYS:

MIEJSCOWOŚCI: Łazy II – (obejmuje obszar PGR i Radiostacja Łazy). 

OBSZAR: pow. 246,88 ha.

W SOŁECTWIE

  • Świetlica środowiskowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Filia Gminnego Ośrodka Kultury: ul. Przyszłości 8, tel. 600 097 571.
  • Na terenie dawnego PGR zachowały się pozostałości parku podworskiego, gdzie znajdują się 2 jesiony wyniosłe – pomniki przyrody.
  • Nad Łazami dominuje stacja nadawcza Polskiego Radia zbudowana w 1931 roku – wówczas jako najwyższy maszt radiowy na świecie. Rozbudowana w 1949 roku do wysokości 335 metrów. 
  • Place zabaw i rekreacji przy ul. Przyszłości.
  • Plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Produkcyjnej.
  • Dwa boiska do piłki siatkowej – przy ul. Produkcyjnej i ul. Przyszłości.

Lorem ipsum dolor sit amet...

galeria

POWRÓT