×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola realizuje zadanie pn. „Renowacja zabytkowego Krzyża w Zgorzale z 1896 r.” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego została podpisana 3 lipca 2023 r. w Izabelinie.

Drewniany Krzyż w Zgorzale jest jedyną zachowaną formą upamiętnienia miejsca po cmentarzu epidemicznym w Zgorzale datowanym na 1830 r., wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Krzyż przejdzie niezbędne prace renowacyjno-konserwatorskie, które poprawią stan jego zachowania.

Drewniany krzyż. W tle drzewa i niebo.
W dolnym lewym rogu znajduje się herb Samorządu Województwa Mazowieckiego, z prawej stronie znajduje się logo Mazowsza.
Skip to content