×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

22 kwietna 2021 roku Rada Gminy Lesznowola podjęła Stanowisko w sprawie Weteranów oraz Weteranów poszkodowanych w wojskowych operacjach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.

W nawiązaniu do tego stanowiska ppłk. Krzysztof Klimaszewski zorganizował na terenie gminy Lesznowola – Noworoczne spotkanie Weteranów oraz Weteranów poszkodowanych.

2 lutego w gościnnych progach Hotelu Książę Poniatowski w Łazach odbyło się noworoczne spotkanie Weteranów zrzeszonych w Kole Nr 16  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) z udziałem gości honorowych. W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele lesznowolskiego Samorządu oraz mieszkający w gminie Lesznowola Weterani poszkodowani.

Było to pierwsze po okresie pandemii koronawirusa spotkanie w tak licznym gronie. Prezes Zarządu Koła nr 16 – ppłk. Krzysztof Klimaszewski wraz z Wiceprezesem Zarządu Głównego SKMP ONZ – Waldemarem Wojtanem,  wręczyli Weteranom medale w 25. Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla oraz Weteranom Jubilatom – listy gratulacyjne z okazji 95. oraz 70. rocznicy urodzin. Goście honorowi – w tym m.in. Poseł na Sejm RP dr inż. Maciej Lasek, Dyrektor Centrum Działań Weterana Poza Granicami Państwa mjr dr Katarzyna Rzadkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Anna Lasek, Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów Stanisława Kondracka, Wiceprzewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów Krystyna Mastelarczuk oraz Jacek Arendarski – Prezes Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola – otrzymali pamiątkowe medale Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Po części oficjalnej, wielu gości zabrało głos dziękując WETERANOM za swoje poświęcenie w trosce o bezpieczeństwo europejskie i światowe oraz godne reprezentowanie Polski poza granicami państwa. Ciepłymi i długimi oklaskami nagrodzono Weteranów poszkodowanych w trakcie misji, mieszkańców gminy Lesznowola – pułkownika Leszka Stępnia i chorążego Janusza Raczy.

Na zakończenie spotkania wszyscy Weterani otrzymali paczki noworoczne.

Skip to content