×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Pliki do pobrani:

Skip to content