×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego, w skład którego wchodzą: budynek handlowo-usługowy z m.in. wewnętrzną instalacją gazowa, pylonem reklamowym wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, tj. doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, zbiornikami retencyjnymi wody deszczowej, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, doziemną instalacją wodociągową, doziemną instalacją elektryczną, naziemnym zbiornikiem wody przeciwpożarowej i podziemnym zbiornikiem wody przeciwpożarowej na działkach o nr ew. 234/2, 235/2, 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gm. Lesznowola.

Pliki do pobrania;

Skip to content