×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W ramach współpracy Powiatu Piaseczyńskiego oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów oraz Tarczyn, został sfinansowany i uruchomiony program transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.

Z transportu indywidualnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego „od drzwi do drzwi” może skorzystać osoba, która:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub orzeczenie równoważne,
 • nie może samodzielnie ani z pomocą korzystać ze środków komunikacji publicznej,
 • ma znaczne trudności w poruszaniu się,
 • jest mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego.

Aby skorzystać z usługi należy zapoznać się z zasadami korzystania z transportu, opisanymi w Regulaminie  i złożyć Wniosek wraz z kopią orzeczenia do Starostwa Powiatowego w Piasecznie:

 • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 16:00,
 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05- 500 Piaseczno – z dopiskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • przez ePUAP Starostwa Powiatowego w Piasecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • pocztą elektroniczną na adres starostwo@piaseczno.pl z zastrzeżeniem, że po pozytywnej ocenie dokumentów, oryginały zostaną dostarczone do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po ocenie złożonych dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego zadzwoni z informacją i jeśli ocena będzie pozytywna będzie można umawiać transport u przewoźnika.

Przewoźnikiem jest firma: USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ DRELA
tel.: 601 582 003
adres e-mail: dreland@wp.pl

Transport będzie realizowany do 13 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Usługa jest koordynowana przez Powiat Piaseczyński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, nr tel. 22 756 62 54 wew. 246, adres e- mail: wzs@piaseczno.pl

WAŻNE:

 • Z usługi można skorzystać od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 21.
 • Odpłatność mieszkańca za kurs w jedną stronę wynosi:
  – 10 zł brutto za kurs w granicach jednej gminy lub 15 km w granicach powiatu piaseczyńskiego,
  – 20 zł brutto za pozostałe kursy,
  – 200 zł brutto za cztery tygodnie korzystania z kursów planowanych lub 50 zł brutto tygodniowo (więcej informacji o kursach planowanych znajduje się w Regulaminie).
 • Osoba poniżej 18. roku życia podróżuje wraz z opiekunem. Opiekun podróżuje nieodpłatnie.

Regulamin transportu, wnioski oraz więcej informacji o zasadach korzystania z transportu znajdują się pod adresem: https://piaseczno.pl/ruszyl-transport-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-z-powiatu-piaseczynskiego/

Plakat Transport dla osób z niepełnosprawnościami
Skip to content