×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 30.11.2022 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1/281, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, stronie internetowej www.lesznowola.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

Skip to content