×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

W terminie od 15 lutego do 30 kwietnia trwa okres rozliczeń PIT za 2023 rok. Wypełniając deklarację podatkową pamiętajmy, że część naszego podatku trafi bezpośrednio do budżetu gminy, którą wskażemy jako miejsce zamieszkania. To nie tylko wybór – to obowiązek. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu składania zeznania podatkowego,
 • miejsce pobytu, jeśli osoba nie posiada na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Pieniądze te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, oświetlenie, wodociągi) i społecznej (kultura, przedszkola, rekreacja, sport, szkoły).

Urzędem właściwym dla osób mieszkających i przebywających w Gminie Lesznowola jest:

 • Urząd Skarbowy w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno.

 

PIT – tradycyjnie

Deklarację PIT można wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Podatnik może zostawić PIT w dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności. Ważne, by w deklaracji podatkowej wskazać faktyczny adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy. Wówczas część zapłaconego podatku trafi z budżetu państwa do budżetu gminy, w której mieszka podatnik.

PIT – elektronicznie

Rozliczając PIT można skorzystać z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. Już po raz kolejny Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniają usługę Twój e-PIT, z której można skorzystać logując się na stronie internetowej podatki.gov.pl.

Co ważne, w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają już wypełnione zeznania podatkowe na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Są to:

 • dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci;
 • informacje od płatników – np. zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W ramach Twój e-PIT można rozliczyć i złożyć:

 • PIT-37 – deklaracja dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło.
 • PIT-38 – deklaracja dla osób z innych źródeł przychodów niż te wymienione w PIT-37.
 • PIT-28 – deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • PIT-36 – z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej – deklaracja dla osób uzyskujących dochody z innych źródeł niż te wymienione w PIT-37.
 • oświadczenie PIT – OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego (dokument potwierdzający przekazanie części podatku na cele charytatywne).
 • PIT-DZ – informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+ (deklaracja dotycząca dzieci uprawniających do ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych).

Rozliczenie za 2023 r. w ramach Twój e-PIT zostało przygotowane dla ponad 24 milionów podatników i jest dostępne również w języku angielskim i ukraińskim.

1,5 proc. podatku dla OPP za rok 2023 w 2024 roku

Składając PIT pamiętajmy o możliwości przekazania części swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. W dalszym ciągu możemy pomagać konkretnym osobom, wpisując cel szczegółowy.

Dlaczego Lesznowola?

Nieważne czy elektronicznie, czy tradycyjnie – składajmy zeznania podatkowe wskazując URZĄD SKARBOWY właściwy dla gminy, w której mieszkamy. Wspieramy w ten sposób budżet i realizację inwestycji oraz działań, z których realnie korzystamy na co dzień lub będziemy korzystać w przyszłości.

Dzięki podatkom Mieszkańców w 2023 roku w Gminie Lesznowola udało się zrealizować między innymi następujące inwestycje:

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia – Etap III – 1 558 114,92 zł.

GEODEZJA – zakup nieruchomości na cele oświatowe

 • Marysin – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej (przedszkole) – 2 500 000,00 zł.
 • Nowa Wola – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej – 587 000,00 zł (wydatki poniesione w 2023 roku).
 • Stefanowo – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej – 3 000 000,00 zł (wydatki poniesione w 2023 roku).

INWESTYCJE DROGOWE

 • Garbatka – Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola – 1 166 040,00 zł.
 • Nowa Iwiczna – Budowa ul. Sadowej wraz z parkingami publicznymi przy stacji PKP – 5 719 500,00 zł.
 • Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) – 738 495,82 zł.
 • Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (w zakresie budowy łącznika ulicy Kieleckiej z ulicą Sadową) – 680 190,00 zł.
 • Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną – 31 635,40 zł.
 • Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) – punkty świetlne – 281 372,93 zł.
 • Zamienie – Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego – 549 810,00 zł.

 EDUKACJA

 • Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola – 187 960,67 zł (koszt poniesiony przez Gminę: 51 675,80 zł).
 • Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale – 149 907,69 zł.

ADMINISTRACJA (E-USŁUGI)

 • Dostępny samorząd – granty w Gminie Lesznowola (kolejkomat i system informacji wizualnej) – 99 985,02 zł
 • Punkt potwierdzający profil zaufany e-PUAP w Urzędzie Gminy

UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW

 • Zniżki w ramach kart:

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca, Lesznowolska Karta Dużej Rodziny 3+ 4+, Lesznowolska Karta Seniora

 • Usługa „Mobilny Urzędnik”
 • Program „Złota Rączka” – wsparcie dla Seniorów 65+
 • Punkt Interwencji Kryzysowej (w Mrokowie przy ul. Górskiego)
 • Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień i przeciwdziałania przemocy (w Lesznowoli przy ul. Słonecznej)
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lesznowoli (w Lesznowoli przy ul. Słonecznej)
 • Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w świetlicy GOPS w Janczewicach.
 • Monitorowanie jakości powietrza – 19 sensorów na budynkach użyteczności publicznej w różnych częściach gminy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 11 ogólnodostępnych defibrylatorów

Największe projekty edukacyjne realizowane w gminnych szkołach podstawowych:

 • Program edukacyjny „Być jak Ignacy – zostań ambasadorem nauki” (organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza)
 • Projekt „Green Application”
 • Projekt „Lekcja Enter”
 • Projekt „Odyseja umysłu” – projekt międzynarodowy
 • Projekt „Od ziarenka do marchewki”
 • Projekt „Przełamujemy bariery, uczymy się razem”
 • Projekt „Wiedza na szóstkę”
 • Projekt „Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola”

SPORT I REKREACJA

 • Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – 285 790,00 zł.
Nowo położony asfalt.
Wiata na rowery i parking przy torach.
Ulica z kostki i wyczyszczony rów
Światła świecą w nocy na stadionie piłkarskim.
Skip to content