×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencjii kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 430 uczniów z 5 szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Zabierzemy dzieci na wyjazdy edukacyjne – wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena; pikniki edukacyjne, podczas których zostanie zorganizowany rodzinny konkurs matematyczny oraz pokazy Mobilnego Planetarium. Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. drukarki 3d, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia.


Wartość projektu: 1 289 960,25 zł
Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Skip to content