×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Firmy odbierające odpady komunalne:

Z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odbiera firma Jarper Sp. z o. o. Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska.

Kosze uliczne opróżnia firma Remondis Spóła z o. o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Z nieruchomości niezamieszkałych będących w zarządzie Gminy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odbiera firma Jarper Sp. z o. o. Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska.

Odpady z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. będą przetwarzane w Spółce PU Hetman ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn.

Pojazdy wielokomorowe do odbioru odpadów komunalnych Spółki Jarper.

Skip to content