×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami na:

  1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie gminy Lesznowola w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2024 r., zadanie realizuje Spółka Jarper, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska;
  2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych (w tym koszy na psie odchody) znajdujących się na terenie Gminy Lesznowola w okresie od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zadanie realizuje Spółka Remondis, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa;
  3. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Lesznowola i podległych placówek oświatowo – wychowawczych (szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Lesznowola), Gminnego Ośrodka Kultury z podległymi placówkami, Biblioteki Gminnej z podległymi placówkami, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z podległymi placówkami, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Sportu z podległymi placówkami w okresie od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., realizuje Spółka Jarper, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska;
  4. udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., realizuje Spółka Jarper, na terenie swojej siedziby Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska; dwa razy w tygodniu: w środy – w godz. 8.00 – 12 .00 oraz 14.00 – 18.00; w soboty – w godz. 8.00 – 14.00; z wyjątkiem dni świątecznych.
Skip to content