×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Mazowsze dla zwierząt 2024

W dniu 14 marca 2024 r. w Domu Kultury w Starych Babicach. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Lesznowola o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na zadanie pn. ”Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Lesznowola”, współfinansowane  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kwota dofinansowania wyniosła: 20 000,00 zł.

Pomoc finansowa pozyskana w ramach program „Mazowsze dla zwierząt 2024” pozwoli na dofinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz czipowania zwierząt właścicielskich i kotów wolnożyjących z Gminy Lesznowola.

Czerwony napis Mazowsze dla i czarny napis zwierząt
Skip to content