×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 13 min.

USTAWY

ROZPORZĄDZENIA

GUS

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola:

Uchwały określające sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Uchwały określające wzory deklaracji:

Uchwała określająca terminy płatności za odpady komunalne:

Uchwały określające stawki i warunki zniżki i zwolnienia z opłat:

Uchwała o włączeniu do systemu nieruchomości niezamieszkałych:

Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola:

Skip to content