×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W piątek 14 kwietnia br. w godzinach 10.00-14.00 odbędą się bezpłatne konsultacje ze Specjalistą z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Konsultacje odbywać się będą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola w pokoju nr 03. W celu wzięcia udziału w spotkaniu proszę o wcześniejsze zgłoszenie się pod numerami telefonów: 880 669 994 oraz 532 546 544.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja non-profit w 100% będąca własnością Skarbu Państwa, wobec której bezpośredni nadzór sprawuje Minister Finansów. Od 25 lat Fundacja jest w Polsce wiodącą instytucją pożyczkową oraz edukacyjną o nieposzlakowanej opinii na rynku, będącą głównym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regionalnych Funduszy Rozwoju. Obecnych i przyszłych przedsiębiorców wspiera m.in. atrakcyjnymi, zwrotnymi środkami unijnymi. Cały czas poszerzana jest oferta w zakresie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni, wspólnot, towarzystw budownictwa społecznego, czy instytucji sektora publicznego i podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzona jest szeroka, nieodpłatna działalność szkoleniowo-doradcza przede wszystkim dla przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, bezrobotnych, studentów, absolwentów oraz pracowników. Oferowany jest dostęp do najnowocześniejszej, bezpłatnej, platformy szkoleniowej pod adresem www.szkolenia.pfp.com.pl, w ramach której odbywają się szkolenia online (na żywo), jak również  udostępniony jest dostęp do biblioteki szkoleń e-learningowych.

Plakat dotyczący spotkania PFP - 14 kwietnia 2023 r.
Skip to content