×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa mazowieckiego mają możliwość skorzystania z pomocy i uzyskania świadczeń niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Formularz zgłaszania strat oraz wszystkie informacje – w podziale na obszar, którego dotyczy szkoda, dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niekorzystne-… 

Skip to content