×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Piasecznie uruchomił punkt kontaktowy dla pracodawców i obywateli Ukrainy. Праця – контактний пункт – для роботодавців та громадян України.

PUNKT KONTAKTOWY mieści się w siedzibie PUP przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie. 

Punkt kontaktowy udziela informacji:

  • PRACODAWCOM – zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy, chcących uzyskać informacje o zasadach zatrudniania cudzoziemców oraz możliwości zgłoszenia oferty pracy dla obywateli Ukrainy;
  • OBYWATELOM UKRAINY – poszukujących pracy, chcących uzyskać informacje o formach wsparcia jakie mogą otrzymać z urzędu pracy.

Osoby zgłaszające się do punktu kontaktowego uzyskają niezbędne informacje dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy podczas ich pobytu na terytorium Polski.

Informacje można uzyskać w PUNKCIE KONTAKTOWYM w siedzibie PUP przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno, pok. nr  4 i 5 lub telefonicznie pod numerami: (22) 484 26 36, (22) 484 26 37

Ринок праці – допомога для громадян України

КОНТАКТНИЙ ПУНКТ

Районне бюро праці в м. Пясечно повідомляє, що в головному офісі за адресою вул. Чаєвіча 2/4 в Пясечно було утвореноконтактний пункт для :

  • ПРАЦЕДАВЦІВ, які мають намір працевлаштувати громадян України, бажають отримати інформацію про правила працевлаштування іноземців та можливість надання пропозиції роботи для громадян України.
  • ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, які шукають роботу, бажають отримати інформацію про форми підтримкі, які вони можуть отримати в бюро зайнятості.

Особи, які звернуться до контактного пункту, отримають необхідну іформацію щодо допомоги біженцям з України під час перебування в Польщі.

Інформацію можна отримати у контактному пункті за адресою вул. Чаєвіча 2/4, 05-500 Пясечно, кімната 4 та 5 або за телефонами : (22) 48 42 636 та (22) 48 42 637

Районна Рада  Адвокатів у Варшаві  пропонує безкоштовну юридичну допомогу громадянам України, які постраждали від війни. Запрошуємо до контакту по телефону: +48 22 350 66 16.

Ulotka (Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy)

Skip to content