×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W dniu 15.12.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie inwestycji „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny – opracowanie Studium Wykonalności” w zakresie dotyczącym Gminy Lesznowola.

W spotkaniu prowadzonym w formule zdalnej wzięli udział:

 • Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola
 • Pan Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
 • Państwo Justyna Gawęda, Marta Maciejak, Jerzy Wiśniewski, Mariusz Socha, Grzegorz Gąsowski, Krzysztof Klimaszewski – Radni Gminy Lesznowola
 • Pan Marek Kubera oraz Pan Marek Radziszewski – przedstawiciele PKP PLK S.A.
 • przedstawiciele wykonawcy Studium Wykonalności – spółki BBF Sp. z o.o.
 • pracownicy Referatu Dróg i Mostów Urzędu Gminy Lesznowola.

1. W pierwszej kolejności przedstawiciele PKP PLK S. A. poinformowali, iż aktualnie wykonywane jest Studium Wykonalności przedmiotowej inwestycji. Następnie przedstawili planowany harmonogram rzeczowy i terminowy dla tego przedsięwzięcia:

 • zakończenie Studium Wykonalności – do końca 2022 r.
 • ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych–w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studium wykonalności
 • zakończenie prac projektowych – do końca 2025 r.
 • realizacja przedsięwzięcia (zależna w dużej mierze od pozyskania środków zewnętrznych) – lata 2026 – 2030.

2. Projektanci Studium Wykonalności przedstawili proponowane rozwiązania techniczne inwestycji dotyczące Gminy Lesznowola.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • dobudowę dwóch dodatkowych torów dla potrzeb zapewnienia transportu aglomeracyjnego na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno;
 • budowę dodatkowego przystanku Piaseczno Północ – Stara Iwiczna (w rejonie skrzyżowania linii kolejowej z projektowaną drogą 721 BIS);
 • zmianę lokalizacji przystanku Nowa Iwiczna, który przeniesiony zostanie ok. 200 m na północ w rejon ul. Al. Zgody (wraz z budową przejścia podziemnego dla potrzeb komunikacji po obu stronach torów kolejowych);
 • przebudowę skrzyżowania linii kolejowej z ulicą Krasickiego wraz z układem drogowym w rejonie skrzyżowania;
 • budowę łącznika linii kolejowej w kierunku Piaseczna z linią kolejową w kierunku Konstancina – Jeziorny;
 • dobudowę dodatkowego toru dla potrzeb zapewnienia transportu aglomeracyjnego na odcinku Nowa Iwiczna – Konstancin – Jeziorna;
 • budowę wiaduktu na skrzyżowaniu linii kolejowej do Konstancina-Jeziorny z ulica Mleczarską;
 • budowę przystanków na linii kolejowej do Konstancina-Jeziorny przy skrzyżowaniu z ulicami Mleczarską i Puławską.

3. W kolejnym etapie odbyła się dyskusja, w której projektanci odpowiadali na pytania przedstawicieli Samorządu Gminy Lesznowola. 

W dyskusji poruszano kwestie dotyczące docelowych rozwiązań komunikacyjnych w miejscach skrzyżowań linii kolejowej z drogami na terenie Gminy Lesznowola oraz dostępności powstającej infrastruktury kolejowej dla rowerzystów oraz pieszych (budowa ścieżek pieszo rowerowych i chodników) jak również rozwiązań ułatwiających komunikację dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (rozmieszczenie pochylni, wind). Zgłoszono również potrzebę uwzględnienia, już na etapie Studium Wykonalności, terenów przeznaczonych na parkingi zapewniające dogodny dostęp do powstającej infrastruktury. Ponadto, ze względu na odległy termin realizacji inwestycji (wg harmonogramu 2030 rok), Samorząd Gminy Lesznowola złożył kolejny już wniosek do PKP PLK S.A. o konieczności natychmiastowej realizacji niezbędnych rozwiązań, które pozwolą na bezpieczne użytkowanie istniejącej infrastruktury, to jest budowy tymczasowej kładki dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z torami kolejowymi oraz chodnika łączącego Aleję Zgody w Zgorzale  z dostępem do peronów stacji kolejowej Nowa Iwiczna.

 

(-) Maria Jolanta Batycka–Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Przy stole siedzą od lewej Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Zastępca Wójta Mirosław Wilusz.
Skip to content