×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Od środy 16 marca w Urzędzie Gminy Lesznowola rozpoczęła się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. 

З середи 16 березня в Адміністрації Гміни Лешноволя почнеться реєстрація особ з України, осіб, що виїхали з України внаслідок війни,і які планують отримати номер PESEL.

Punkt nadawania numeru PESEL czynny: 

• Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00
• Sobota w godz. 8.00-14.00

W Urzędzie Gminy istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii paszportowej w godzinach:

8.00-16.00 – poniedziałek-piątek

8.00-14.00 – sobota

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego
 • oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować? 

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wniosek należy wydrukować na jednej kartce (dwustronnie). Formularze dostępne także w Urzędzie Gminy Lesznowola. 
 • Zdjęcie, spełniające wymagania jak do dowodu osobistego:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość-może to być także dokument unieważniony. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem a także dokument potwierdzający urodzenie.

Podczas nadawania numeru PESEL można wnioskować również o potwierdzenie profilu zaufanego. Mogą uzyskać go osoby powyżej 18 roku życia. Do stworzenia profilu zaufanego potrzebny będzie telefon z SIM-kartą polskiego operatora, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyrażenie zgody na założenie profilu zaufanego. Uwaga! Nie można podać cudzego numeru telefonu. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.


Від понеділку 21 березня присвоєння номераPESEL відбувається в годинах:
• Понеділок – п’ятниця: 8.00 – 18.00
• Субота: 8.00 – 14.00
Є можливість зробити фотографії в Адміністрації Гміни безкоштовно в годинах:
8.00-16.00 – понеділок – п’ятниця
8.00-14.00 – субота
 

Номер PESEL можуть отримати:

 
 • Громадяни України;
 • Громадяни України, які мають Карту Поляка;
 • Члени сім’ї громадянина / громадянки України, які мають Карту Поляка;
 • Особи, які перебувають у шлюбі з громадянином / громадянкою України але не є громадянами України
 • і прибули на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року з України в зв’язку з війною.
Заяву про надання номеру PESEL можна скласти у будь-якої Адміністрації Гміни на території Польщі.
 
Заяву треба подавати особисто. Діти до 12 років не мусять бути присутні при подачі заяви – крім ситуації, в якої його особистість підтверджується на підставі деклараціі (ситуації, коли дитина не має жодного документу). Заяву від імені дитини подає один з батьків, опікун, куратор, уповноважена особа або особа, яка усиновила дитину. У дітей до 12 років не беруть відбитків пальців.
 
Що треба приготувати?
 
 • Заяву про надання номеру PESEL громадянам України в зв’язку з війною. Заява має бути надрукована на одному аркуші (з двох сторін) – буде видаватися на місці при подачі в Адміністрації Гміни.
 • Фотографію, що відповідає вимогам ID – карти:
  • Кольоров фотографія в розмірі 35 x 45 мм зроблена на рівномірному світлому фоні з рівномірним освітленням, бути чіткою і мати природній колір шкіри, фотографія повинна охоплювати зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, так щоби обличчя займало 70 – 80 % фотографії, зображала людину у фронтальному положенні та зберігала вертикальну симетрію. Фотографія не повинна викликати сумнівів щодо іі правдивості.
  • Особа на фотографії повинна дивитися прямо, мати природний вираз обличчя, закритий рот, волосся не повинні спадати на обличчя;
  • На голові не може бути головного убору, темних окулярів (з деякими винятками).
 • Номер PESEL буде видано після встановлення особи на підставі наявних (в тому числі недійсних) документів, таких як паспорт, ID карта, Карта Поляка, водійське посвідчення або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу. Якщо немає вищезазначених документів – номер PESEL буде присвоєно на підставі відповідної заяви (за надання даних відповідає заявник).
 • Якщо заява подається від імені неповнолітньої особи (до 18 років), слід дати дані батьків і / або уповноваженої особи а також свідоцтво про народження дитини.
Під час реєстрації в державній установі, при присвоєнні номера PESEL, у формулярі потрібно зазначити позицію: «Надаю свою згоду на передачу даних до реєстру контактних даних та підтвердження довіреного профілю». Введіть свою адресу електронної пошти та номер телефону польского оператора (то важливо).
Довірений профіль може мати особа, якій виповнилося 18 років.
На вказану електронну адресу вам буде надіслано логін, а на номер мобільного телефону ви отримаєте одноразовий пароль для активації вашого довіреного профілю та встановлення паролю. Не можна подати чужий номер телефону та чужу адресу електронної пошти.
Деякі справи можна вирішувати лише в електронному вигляді. Довірений профіль – це цифровий інструмент, який дозволяє вирішувати справи у державних установах онлайн, н виходячи з дому.
Услуга безкоштовна. Заявник отримує надрукований документ з номером PESEL.
 

Pliki do pobrania

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Skip to content