×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

 

22 czerwca odbył się formalny odbiór techniczny ronda u zbiegu ulic Kukułki, Przepiórki, Mieczyków, Kieleckiej, Dzikiej Róży, Jaskółki oraz Al. Zgody na pograniczu Nowej Woli, Zgorzały oraz Nowej Iwicznej. W odbiorze udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Wicewójt Mirosław Wilusz, pracownicy Referatu Dróg i Mostów, gminni Radni – Marta Maciejak i Grzegorz Gonsowski oraz przedstawiciele Sołectwa Zgorzała – Sołtys Konrad Tkaczyk i Przemysław Abram – Przewodniczący Rady Sołeckiej.

Zakres robót obejmował rozbiórkę nawierzchni w pasie drogowym ulicy, roboty ziemne, przebudowę jezdni, budowę i przebudowę zjazdów do istniejących posesji, budowę chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni.

Wykonawca ronda oraz Inspektor Nadzoru odpowiedzieli na wszystkie pytania zadawane przez obecnych. Protokół odbioru końcowego został podpisany bez uwag przez wszystkie osoby uczestniczące w odbiorze. Na wykonane prace Wykonawca udzielił gwarancji na okres 72 miesięcy od dnia odbioru.

Bardzo dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. Realizacja tej inwestycji była żmudna i skomplikowana, ale efekt końcowy jest bardzo pozytywny. Nie jest to jeszcze ostatnie słowo, gdyż w najbliższej przyszłości Gmina wykona nasadzenia zieleni w okolicach ronda.

Warto podkreślić, iż w sąsiedztwie ronda realizowana jest prywatna inwestycja o charakterze sakralnym, na gruncie, który nie jest własnością Gminy.

Skip to content