×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej w sprawie rozbudowy ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej,  przedstawiamy stanowisko Gminy.

W dniu 8 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynął wniosek Starosty Piaseczyńskiego o zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID na zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2843W (ul. Ignacego Krasickiego) w m. Nowa Iwiczna w gm. Lesznowola”, tj. na rozbudowę skrzyżowania ul. Krasickiego z ul. Szkolną na odcinku od ul. Pięknej do okolic skateparku.

Przedmiotowa dokumentacja nie zawiera rozwiązania dotyczącego zagospodarowania wód deszczowych z tego odcinka drogi powiatowej oraz wskazania miejsca zrzutu wód deszczowych. W związku z powyższym Gmina negatywnie zaopiniowała wniosek Starosty.

Jesteśmy przekonani, że zagospodarowanie wód deszczowych w tym miejscu przez zarządcę drogi powiatowej jest niezwykle ważne, ponieważ nie możemy zgodzić się na kolejne zalewania, nie tylko dróg, ale również sąsiednich posesji. 

Opinia w kwestii dokumentacji została wydana zgodnie z art. 11 b ust. 1 i 2 Specustawy drogowej.

Oczywiście porozumienie jest możliwe. Czekamy na kompletny wniosek Starosty Piaseczyńskiego.

Nie odnosimy się do subiektywnych wypowiedzi i ocen pani Radnej powiatowej Magdaleny Miki-Kosior.

 

Urząd Gminy Lesznowola

Skip to content