×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina wybrała wykonawcę prac przy remoncie i adoptacji zabytkowego Dworku w Lesznowoli – roboty budowlane już zostały rozpoczęte. Koszt prac budowlanych to 4 370 000 zł.

Na realizację  tego zadania Gmina Lesznowola uzyskała dofinasowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 500 000 zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2025 roku. Po zakończeniu prac dworek będzie użytkowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

Budynek dworku w Lesznowoli stanowi cześć zespołu dworsko – parkowego objętego ochroną konserwatorską. w I etapie inwestycji planowane parce mają za zadanie przywrócić dawną świetność temu zabytkowi. W ramach planowanego  zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostaną następujące roboty:

  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
  • wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem i izolacją termiczną oraz obudową,
  • wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
  • przebudowa schodów wewnętrznych wraz z układem funkcjonalnym,
  • budowa instalacji wentylacji mechanicznej, kotłowni gazowej oraz instalacji ogrzewania centralnego,
  • rozbudowa o taras od strony wschodniej oraz ganek od strony zachodniej,
  • inne roboty remontowe mające na celu poprawę walorów estetycznych i użytkowych obiektu.

Ponadto w parku wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, powstanie nowe oświetlenie parku i zostaną utwardzone alejki.

 

Tablica informująca o dofinansowaniu do remontu Dworku w Lesznowoli
Skip to content