szkoła podstawowa w mysiadle

dyr. Monika Rutkowska

SP im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle
ul. Kwiatowa 28
05-500 Mysiadło

Szkoła Podstawowa w Mysiadle
ul. Ogrodowa 13
05-500 Mysiadło

 

Szkoła tworzy społeczność otwartą i chętną do podejmowania różnych wyzwań. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach i projektach, m.in. Mistrzowie kodowaniaWarszawska Liga Debatancka czy Estetyka współczesności.

W szkole realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, takie jak: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Lesznowola”, „Poznajemy tradycje Mazowsza”, „Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur”. Wdrażane są dwie innowacje pedagogiczne.

Budynek szkoły

Projekt budynku umożliwia wyodrębnienie stref dla uczniów klas młodszych i uczniów klas starszych. Zaaranżowana jest również strefa dla rodziców czekających na swoje dzieci. Oddzielona ona jest od pozostałej części szkoły szklaną, ruchomą ścianą, wykonaną z tzw. bezpiecznego szkła. Wydzielenie takiej strefy, z wydzielonym miejscem dla pracownika ochrony, pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i monitorowanie osób wchodzących na teren szkoły.

Duże przestrzenie zachęcają uczniów do kreatywnego spędzania przerw międzylekcyjnych, wspólnych zabaw.  Na podłodze znajdują się plansze do gry w szachy/warcaby, w klasy. Przestronny hol jest miejscem, gdzie stoją stoły do gry w ping-ponga, z których uczniowie często i bardzo chętnie korzystają.

Sam budynek pozwala na realizację wielu nietypowych inicjatyw m.in.:

 • lekcji przyrody, biologii w klasach starszych 4-6 szkoły podstawowej i w gimnazjum oraz edukacji przyrodniczej w klasach młodszych na zielonych dachach szkoły,
 • zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablic multimedialnych ( są w każdej sali lekcyjnej),
 • ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów ( „ Gry i zabawy z tabliczka mnożenia”, „Przystanek Eksperyment” ( sala chemiczna), „Akademia małego kucharza”, ”Koło dziennikarskie”, „Młody Patriota”, „Pieniądze nie rosną na drzewach”

Duża hala sportowa, z zapleczem socjalnym – szatnie, natryski, toalety, pozwala na realizację lekcji WF w komfortowych warunkach. Podczas przerw uczniowie spędzają czas w hali sportowej  na „aktywnych przerwach”. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna umożliwia organizowanie lekcji podczas, których uczniowie doskonalą umiejętność jazdy na rolkach, gry w uni-hokeja, popularnych gier zespołowych. Sala może być podzielona na cztery sektory, na których równolegle mogą odbywać się zajęcia z czterema grupami uczniów. W hali znajduje się zaplecze sportowe (magazynki na różnorodny sprzęt sportowy), nad nim jest widownia dla dużej liczby kibiców.

 Odbywają się tu również zajęcia pozalekcyjne oraz imprezy szkolne:

 • Organizowane były I Igrzyska Lesznowolskich Szkół Podstawowych, które mają stać się imprezą cykliczną.
 • Co roku, we współpracy z Radą Rodziców, urządzamy „Dzień Rodziny” – festyn połączony z konkurencjami sportowymi i wieloma imprezami towarzyszącymi, podczas których nasi uczniowie prezentują swoje talenty i umiejętności przed społecznością szkolną i lokalną.

Działalność edukacyjna i artystyczna

 • Prowadzimy zajęcia z programowania dla uczniów klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej w ramach programów „Godzina kodowania”, „Mistrzowie kodowania”.
 • Uczestniczymy w programie „Bezpiecznie Tu i Tam”, który uczy bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Realizujemy projekty w ramach kolejnego programu „GIODO dzieciom, Twoje dane – Twoja sprawa”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczą w warsztatach i happeningach.
 • Podejmujemy szereg działań związanych z podniesieniem kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. W szkole od kilku lat zajęcia z uczniami prowadzą native-speakerzy.
 • W ramach innowacji pedagogicznej realizujemy nauczanie komplementarne modułami tematycznymi z zastosowaniem metody projektów uczniowskich  WebQuest pod nazwą Edukacja Nowej Generacji, który dzięki pracy z iPadem, rozwija kreatywność, uczy selekcjonowania i przetwarzania informacji dostępnych w zasobach sieciowych. Rozwinięta  infrastruktura informatyczna,  tworzy sieć szkolną z urządzeniami zapobiegającymi łączenie się
  z niepożądanymi stronami internetowymi oraz umożliwia pracę na lekcjach
  z iPadami. Sfinansowane to zostało przez gminę.
 • „Książki na zamówienie: zamów-odbierz-dowieziemy” to innowacja pedagogiczna realizowana klasach 1-3 szkoły podstawowej przez bibliotekę szkolną.
 • W naszej szkole prężnie działa chór szkolny, który swoimi występami uświetnia imprezy szkolne i gminne, daje koncerty dla lokalnej społeczności.  Z pomocą finansową gminy chór wydał już dwie płyty, obecnie pracuje nad kolejną.
 • We wrześniu 2016 r. gościliśmy grupę studentów z krajów europejskich
  w ramach programu Europamobil organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Pracujemy nad nawiązaniem współpracy z zagranicznymi szkołami. W ramach wymiany w listopadzie 2016 r. gościliśmy nauczycieli z gimnazjum Groruddalen Skole w Oslo, a w lutym 2017 r. grupa naszych nauczycieli odbyła wizytę studyjną w Norwegii.

Działalność edukacyjna międzynarodowa

 • We wrześniu 2016 r. gościliśmy grupę studentów z krajów europejskich
  w ramach programu Europamobil organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Pracujemy nad nawiązaniem współpracy z zagranicznymi szkołami. W ramach wymiany w listopadzie 2016 r. gościliśmy nauczycieli z gimnazjum Groruddalen Skole w Oslo, a w lutym 2017 r. grupa naszych nauczycieli odbyła wizytę studyjną w Norwegii. 

Wizyta w Mysiadle – goście z Norwegii wraz z gospodarzami – dyr. Moniką Rudkowską (w pierwszym rzędzie , trzecia z lewej) i dyrektorem ZOPO Jackiem Bulakiem (pierwszy z lewej). 

Działalność prozdrowotna

Na terenie szkoły są realizowane programy unijne związane z rozwojem idei zdrowego odżywiania „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Realizowany był rządowy program „Radosna szkoła”, którego celem było stworzenie miejsca do właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci.  W ramach programu „WF z klasą” i „Trzymaj formę” propagowane są idee zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

 

GALERIA

POWRÓT