×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami w województwie mazowieckim dlatego istotny jest udział m.in. samorządów gminnych w opracowaniu tego dokumentu.

CZEGO DOTYCZY OPRACOWANIE?

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM do 31 lipca 2023 roku prowadzi ankietyzację.

Ankiety dla mieszkańców województwa mazowieckiego, a także dla Inwestorów planujących budowę lub rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl

Skip to content