×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Zakończyła się realizowana przez Powiat Piaseczyński inwestycja drogowa, polegająca na rozbudowie i przebudowie ulicy Krasickiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Postępu w Nowej Woli do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 – ulicą Puławską w Piasecznie.

Inwestycja częściowo – w zakresie budowy ronda w Nowej Iwicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kielecką oraz budowy ujściowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Kieleckiej – realizowana była w oparciu o sfinansowany przez Gminę Lesznowola projekt rozbudowy ulicy Kieleckiej. Ponadto, w ramach współpracy przy realizacji inwestycji Gmina Lesznowola sfinansowała również budowę wyżej wspomnianego kanału deszczowego w ulicy Kieleckiej (od ronda do rowu melioracyjnego) oraz szereg prac związanych z usunięciem kolizji układu drogowego ronda z sieciami energetycznymi, teletechnicznymi, kanalizacyjnymi oraz gazowymi. Wkład finansowy Gminy Lesznowola w realizację inwestycji wyniósł prawie 1 mln zł brutto, z czego za kwotę 729 495,82 zł  wykonano kanał deszczowy, natomiast usunięcie kolizji kosztowało 260 000,00 zł brutto.

Odbiór inwestycji przez Powiat Piaseczyński odbył się 30 listopada br., natomiast od 4 grudnia ulicą Krasickiego kursują autobusy szkolne oraz autobusy linii L4.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Krasickiego - Kielecka
Fragment ulicy Krasickiego, po lewej stronie tablica drogowa z nazwą miejscowości: Nowa Iwiczna
Ludzie stoojący na ulicy podczas odbioru końcowego inwestycji drogowej

Pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola oraz Starostwa Powiatowego w Piasecznie podczas oględzin ronda na skrzyżowaniu ulic Krasickiego – Kielecka w Nowej Iwicznej.

Skip to content