×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W środę 16 listopada br. w godz. 10.00-13.30 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, w Sali Konferencyjnej w budynku B odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące rozpoznania i oceny usług świadczonych przez ekosystemy leśne w Polsce. Gminę Lesznowola reprezentował Pan Marcin Kania – Zastępca Wójta.

Spotkanie organizowane były w ramach projektu badawczego pt. Rozpoznanie i ocena usług świadczonych przez różne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Projekt miał charakter badawczo-aplikacyjny, łączył rozwój wiedzy naukowej w zakresie rozpoznania korzyści czerpanych przez człowieka z ekosystemów z dostarczaniem wiedzy operacyjnej pracownikom administracji publicznej oraz ekspertom-praktykom. Podczas warsztatu zostały przedstawione założenia projektu, dotychczas uzyskane wyniki, a także propozycje rekomendacji praktycznego wykorzystania rezultatów badań przez organy administracji publicznej oraz środowisko nauki i praktyki leśnej. Ważną częścią spotkania była również dyskusja na temat przedstawionych zagadnień. 

Mężczyzna stoi za mównicą gdzie widnieje logo Instytutu Badania Leśnictwa.
Skip to content