×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 31.05.2023 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH  NAJEMCÓW

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344) podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowym najemcom:

  1. Przedmiot najmu – grunt o pow.18 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych WA1I/00020924/9;
  2. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny w okresach półrocznych z góry w terminie do 30 czerwca 2023 r. za I półrocze, do 15 grudnia 2023 r. za II półrocze na rachunek bankowy podany na fakturze;
  3. Przedmiot najmu – grunt o pow.18 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/217 – obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych WA5M/00273659/0;
  4. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny w okresach półrocznych z góry w terminie do 15 lipca 2023 r. za I półrocze, do 15 stycznia 2024 r. za II półrocze na rachunek bankowy podany na fakturze;
  5. Przeznaczenie – grunty, na których usytuowane są blaszane garaże (2 miejsca);
  6. Okres najmu – 1 rok;
  7. Wysokość czynszu za jedno miejsce garażowe – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) miesięcznie, do którego zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

(-) Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content