×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 07.07.2023 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM  NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344, ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w trybie bezprzetargowym w najem dotychczasowym najemcom:

1) Przedmiot najmu – 2 miejsca garażowe o pow.18 m2 każde, stanowiące część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta WA1I/00020924/9,

 2) Przedmiot najmu – 1 miejsce garażowe o pow.18 m2, stanowiące część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/217 – obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta  WA5M/00273659/0,

3) Przeznaczenie – grunt, na którym usytuowane są blaszane garaże,

4) Okres najmu – 1 rok

5) Wysokość czynszu dzierżawnego – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%,

6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny z góry w następujących terminach:  

  – do 15 sierpnia 2023 r. za okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.,

  – do 15 stycznia 2024 r. za okres od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r. na rachunek bankowy podany na fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

(-) Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content