×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 11.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

  1. Oznaczenie nieruchomości – grunt o pow. 0,3000 ha stanowiący część działki, oznaczonej nr 233, obręb KPGO Mysiadło,
  2. Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
  3. Sposób zagospodarowania – teren przeznaczony na zaplecze budowy realizowanej inwestycji,
  4. Okres dzierżawy – 10 miesięcy,
  5. Wysokość czynszu miesięcznego: 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
  6. Do wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  7. Termin wniesienia czynszu:
    –  czynsz za cały okres dzierżawy jednorazowo płatny z góry najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy,

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Pliki do pobrania:

Skip to content