×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
Ul. GMINNA 60
05-506 LESZNOWOLA

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

1) Przedmiot najmu – 1 miejsce garażowe o pow.18 m2, stanowiące część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział ksiąg Wieczystych,

2) Przeznaczenie – grunt, na którym usytuowany jest blaszany garaż,

3) Okres najmu – od 01 października 2023 r. do 30 września 2024 r.,

4) Wysokość czynszu dzierżawnego – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%,

5) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny z góry w następujących terminach:

– czynsz za okres od 01 października 2023r. do 31 marca 2024r. płatny do 30 listopada 2023r.,

– czynsz za okres od 01 kwietnia 2024r. do 30 września 2024r. płatny  do 15 kwietnia 2024r.

na rachunek bankowy podany na fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Marcin Kania
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Skip to content