WYKAZ PUBLICZNYCH PLACÓWEK, TELEADRESY

WYKAZ PUBLICZNYCH

PLACÓWEK, TELEADRESY

1. Szkoła Podstawowa w Łazach

Dyrektor: Anna Łupińska
Adres: ul. Ks. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy
Tel. 22 757 73 61, 22 757 73 62
Fax. 22 757 79 53
e-mail: sekretariat@lazy.edu.pl
www.zs-lazy.edu.pl

2. Szkoła Podstawowa w Mrokowie

Dyrektor: Małgorzata Perzyna
Adres: ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Mroków
Tel. 22 756 15 55,
e-mail: sekretariat@zspmrokow.pl
www.zspmrokow.pl

3. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej

Dyrektor: Paweł Żurowski
Adres: ul. I. Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna
Tel. 22 750 83 80, 22 750 88 89
e-mail: sekretariat@zspwni.edu.pl
www.spwni.edu.pl

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli

Dyrektor: Bogumił Pałczak
Adres: ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
Tel. 22 757 93 99
e-mail: zspsekretariat@zsplesznowola.pl
www.zsplesznowola.pl

5. Gminne Przedszkole w Lesznowoli

Dyrektor: Bogumił Pałczak
Adres: ul. Czesława Miłosza 5, 05-506 Lesznowola
Tel. 517 878 460
e-mail: zspsekretariat@zsplesznowola.pl
www.zsplesznowola.pl

6. Szkoła Podstawowa w Mysiadle

Dyrektor: Monika Rutkowska
Adres: ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło
Tel. 22 462 85 20, 22 462 85 21
e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl
www.mysp.edu.pl

Szkoła Podstawowa
Adres: ul. Ogrodowa 13, 05-500 Mysiadło
Tel. 22 427 37 93
e-mail: sekretariat_ogrodowa@spwmy.edu.pl
www.mysp.edu.pl

7. Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Dyrektor: Michał Doliński
Adres: ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie
Tel. 22 112 43 40
e-mail: sekretariat@spzamienie.edu.pl
www.spzamienie.edu.pl

8. Gminne Przedszkole w Mysiadle

Dyrektor: Alina Zakrzewska
Adres: ul. Osiedlowa 4, 05-500 Mysiadło
Tel. 517 665 037; 517 665 840
e-mail: witamy@gpwm.edu.pl
www.przedszkolewmysiadle.pl

9. Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

Dyrektor: Edyta Dąbrowska
Adres: ul. Łąkowa 13, 05-552 Jastrzębiec
Tel. 22 756 15 82
e-mail:sekretariat@gpjastrzebiec.edu.pl
www.gpjastrzebiec.edu.pl

10. Gminne Przedszkole w Zamieniu

Dyrektor: Dorota Charzewska
Adres: ul. Błędna 32, 05-500 Zamienie
Tel. 22 435 63 58
e-mail: zamienie@gpwz.edu.pl
https://gpwz.edu.pl/

Gminne Przedszkole w Zamieniu Oddziały Przedszkolne w Zgorzale
Adres: ul. Cyraneczki 8, 05-500 Zgorzała
Tel. 22 757 92 24
e-mail: zgorzala@gpwz.edu.pl
https://gpwz.edu.pl/

11. Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej

Dyrektor: Małgorzata Kucińska
Adres: ul. Jana Bandurskiego ps. ,,Norwid” 1, 05-552 Wólka Kosowska
Tel. 22 756 13 68
e-mail: sekretariat@wolka.edu.pl 
www.wolka.edu.pl

12. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Truskawkowo” (prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego)

Adres: ul. Postępu 86, 05-500 Nowa Wola
Tel. 667 181 284
email: biuro@truskawkowo.edu.pl
www.truskawkowo.edu.pl

POWRÓT