zespół szkolno-przedszkolny W LESZNOWOLI

dyr. Bogumił Pałczak

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6
05-506 Lesznowola

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • bogato wyposażone 2 biblioteki,
 • nowoczesne pracownie komputerowe podłączone do Internetu,
 • ciekawie urządzone sale lekcyjne,
 • stołówkę,
 • 2 sale gimnastyczne,
 • siłownię,
 • świetlicę dla uczniów klas I-III oraz dojeżdżających,
 • boiska sportowe i place zabaw.

Nad uczniami naszej szkoły, oprócz pracowników administracji i obsługi czuwają:

 • nauczyciele (wszyscy posiadający wykształcenie wyższe),
 • psycholodzy szkolni,
 • pedagodzy szkolni,
 • terapeuci pedagogiczni,
 • logopedzi, 
 • pielęgniarka.

Szkoła oferuje możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach:

 • kół przedmiotowych i zainteresowań,
 • koła PTTK (rajdy rowerowe i piesze),
 • koła PCK,
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Lesznowola: (piłka nożna, siatkówka i szachy),
 • zajęć wyrównawczych.

ATUTY PLACÓWKI:

 • dobra baza materialna,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • ciekawa oferta zajęć dodatkowych,
 • liczne sukcesy w różnych dziedzinach (zawody sportowe, konkursy przedmiotowe itp.) na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim (szachy).

Szkoła w Lesznowoli jest przyjazna, stwarza uczniom dobre warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania zainteresowań, a także zapewnia im poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa.

GALERIA

POWRÓT