×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 20 lipca!

Zasady tej edycji Budżetu Obywatelskiego się zmieniły.  Zgłaszanie projektów i głosowanie będzie odbywać się tak samo, będziemy realizować te projekty, które w głosowaniu uzyskają ponad 50 głosów, ale wnioskodawcy będą potrzebowali listy poparcia.

Do wniosku trzeba dołączyć listę:

  • 20 osób popierających projekt – mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w przypadku puli powiatowej
  • 10 osób popierających projekt – mieszkańców gminy, której projekt dotyczy, w przypadku pul gminnych. Do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się autorów projektów. Wzór listy poparcia zgłaszanego projektu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Zgłaszanie projektów odbywa się poprzez stronę https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/. Można także wydrukować (z tej samej strony) formularz i przynieść wypełniony do Starostwa lub wysłać pocztą tradycyjną (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno).

W ramach powiatowego BO mogą być realizowane projekty, które służą mieszkańcom Powiatu, które mieszczą się w zadaniach własnych powiatu, są ogólnodostępne – czyli dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu, bez opłat za korzystanie oraz oczywiście są zgodne z prawem.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu mogą obejmować w szczególności działania inwestycyjne, jak również wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców.

Projekty realizowane w Budżecie mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Link do ustawy.

Projekty twarde (czyli inwestycyjne: jak mural, zasadzenie drzewa czy budowa chodnika) muszą być zlokalizowane na mieniu powiatu. Projekty miękkie (jak warsztaty, koncerty czy pikniki) mogą być natomiast zlokalizowane na dowolnym mieniu, prosimy jednak pamiętać o zgodzie właściciela.

W rozpoznaniu, które drogi są powiatowe pomocna będzie mapa: http://mapy.piaseczno.pl/map

Należy pamiętać o podawaniu adresu mailowego i telefonu, w razie pytań czy wątpliwości pracownicy Starostwa będą kontaktować się z Wnioskodawcą.

Głosowanie rozpocznie się 6 września i potrwa do 20 września.

Środki na realizację Budżetu Obywatelskiego 2023 zostały przyznane zgodnie z tą samą zasadą co przy poprzednich edycjach, czyli 2 zł na mieszkańca – 1 zł na pulę powiatową oraz 1 zł na pulę gminną. W związku z tym w puli powiatowej do wydania w 2023 roku będzie 192 tys. zł.

W gminie Lesznowola – 30 tys. zł, gm.  Prażmów – 11 tys. zł, gm. Góra Kalwaria – 27 tys. zł, gm. Konstancin-Jeziorna – 25 tys. zł, gm. Piaseczno – 87 tys. zł, gm. Tarczyn – 12 tys. zł.

Zachęcamy do składania projektów.

Czarny napis Budżet Obywatelski Powiatu Piaseczyńskiego i niebieski 2023 na białym tle. Wokół kolorowe kreski.
Skip to content