×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Od 1 lutego 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w plikach do pobrania).

  1. W Urzędzie Gminy Lesznowola obowiązuje zwrot podatku akcyzowego tylko na podany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy.
  2. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć należy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w plikach do pobrania).
  3. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć należy zaświadczenie z Biura Powiatowego ARiMR o liczbie posiadanych DJP – w przypadku posiadania bydła, owiec, kóz lub koni, w przypadku posiadania świń – zaświadczenie z Biura Powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie posiadanych świń.
  4. W 2024 roku obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.
  5. We wniosku o zwrot podatku akcyzowego wpisywać należy powierzchnię użytków rolnych z nakazu płatniczego na 2024 rok.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Lesznowola wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Lesznowola wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 l x 1,46 x ilość ha użytków rolnych) oraz 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni (40 x 1,46 x liczba DJP) 5,84 x średnia roczna liczba świń (4 x 1,46 x liczba świń).

Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach:

1-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

W celu uzyskania danych o liczbie posiadanych DJP bydła, owiec, kóz lub koni lub zaświadczenia o średniej rocznej liczbie świń należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie takiej informacji na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Uzyskaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację dołączyć należy do składanego wniosku o zwrot podatku akcyzowego w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym – nie będzie możliwe w sierpniu (w II terminie), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 103) bądź telefonicznie 22 70 89 128 lub 70 89 208.

Pliki do pobrania:

Skip to content