×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

2 lutego w hali sportowej Centrum Sportu w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyły się Jubileusz 50-lecia Gminy Lesznowola, połączony z Jubileuszem 25 lat pełnienia funkcji Wójta przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik. W Uroczystości wzięło udział prawie 300 osób.

Jubileusz była okazją do podsumowań i spojrzenia na Gminę z perspektywy 50 i 25 lat. To okres wielu dynamicznych działań, które zmienił charakter gminy z typowo rolniczej w mieszkaniowo usługową, gdzie obecnie funkcjonuje ponad 10 tysięcy firm.

1 stycznia 1973 roku weszła w życie reforma przywracająca podział administracyjny państwa na gminy, powiaty oraz województwa i restytuowana została wówczas gmina Lesznowola. Jubileusz połączony był z uroczystą Sesją Rady Gminy Lesznowola, którą prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy w hołdzie za zmarłych samorządowców. Pani Przewodnicząca w swoim wystąpieniu przypomniała jak wyglądała Gmina Lesznowola 50 lat temu – w typowo rolniczej Lesznowoli mieszkało 7 tysięcy osób, mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą żyta, warzyw, ziemniaków i kwiatów, na terenie gminy funkcjonowało 5 dużych przedsiębiorstw państwowych.

Przewodnicząca Rady przybliżyła także cele strategiczne z zakresu polityk – przestrzennej, infrastrukturalnej, społecznej i gospodarczej, które od 1990 roku przyjął do realizacji samorząd, a następnie zaprosiła na scenę Wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik, która funkcję Wójta Gminy Lesznowola pełni nieprzerwanie od 1998 roku.

Zdjęcie z Jubileuszu Gminy
Osoba przy mównicy, uroczystość 50-lat Gminy Lesznowola
Osoba przy mównicy - Jubileusz Gminy

Od lewej, podczas wystąpień: Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola od 1998 roku.  Fot. Agata Brzuziewska-Rozwadowska

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy skupiła się przede wszystkim na zaprezentowaniu efektów wdrażanych od 1990 roku polityk, szerzej przybliżyła zebranym bazę edukacyjną i sportowo-rekreacyjną Gminy oraz podkreśliła wielokulturowy charakter Lesznowoli. Podziękowała radnym kolejnych kadencji, pracownikom samorządowym i mieszkańcom, podkreślając, że w Gminie Lesznowola „…największą wartością zawsze byli, są i będą Ludzie”.

Prezentacja - efekty polityk przyjętych przez samorząd
Prezentacja - efekty polityk przyjętych przez samorząd

Ważnym elementem wystąpienia było zdefiniowanie najbliższych wyzwań stojących przed lesznowolskim samorządem, do których należy m.in. dalszy rozwój bazy dydaktycznej w przeżywającej bum demograficzny gminie, budowa kolejnych dróg, rozwój terenów rekreacyjnych oraz rozwój i dalsze wdrążanie nowoczesnych technologii – z zakresu infrastruktury dronowej i cyfryzacji.

Na scenie znajduje się dużo osób. Kobieta przemawia do zgromadzonych.
Uroczystość 50-lecia gminy - ekran z filmem

W uroczystości w Mrokowie wzięło udział prawie 300 gości. Wśród nich byli przedstawiciele Parlamentu, Rządu, Urzędu Marszałkowskiego, m.st. Warszawy i sąsiednich Samorządów, instytucji, służb, organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele lesznowolskiego Samorządu i Mieszkańcy gminy.

Wójt i Rada Gminy otrzymali wiele gratulacji, w tym pamiątkowy medal Pro Masovia przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego „Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego”.

Wójt i Rada Gminy Lesznowola z okazji Jubileuszu 50-lecia Gminy przyznała pamiątkowe medale „Zasłużony dla Gminy”, które podczas uroczystej Sesji przyznano Panu Januszowi Kaźmierczakowi, Panu Jackowi Arendarskiemu – Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola oraz Zespołowi Śpiewaczemu TĘCZA.

Artyści z TĘCZY osobiście zaprezentowali się na scenie po zakończeniu oficjalnej części Jubileuszu. W części artystycznej można było posłuchać także pianistki Zuzanny Całki, Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Animato ze Szkoły Podstawowej w Łazach oraz zobaczyć występ uczennic Szkoły Podstawowej w Mrokowie i pokaz taneczny działającej pod egidą lesznowolskiego Centrum Sportu grupy Mrokers Crew (również ze szkoły w Mrokowie).

Zgromadzeni goście mieli także okazję zobaczyć jak z lotu ptaka wygląda dzisiejsza Jubilatka – film z drona został zaprezentowany na początku uroczystości.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.

Fot. Agata Brzuziewska-Rozwadowska i Mateusz Ryczywolski.

Zdjęcie z uroczystości - wręczenie dyplomu i medalu.
50-lecie Gminy Lesznowola dwie osoby na scenie
Zdjęcie z Jubileuszu Gminy - scena
Zdjęcie z Jubileuszu Gminy - scena
Zdjęcie z Jubileuszu Gminy
Kobieta przy mównicy - zdjęcie z Jubileuszu
Zdjęcie z Jubileuszu - Burmistrz Piaseczna
Zdjęcie z jubileuszu - wręczanie kwiatów i podziękowania
Zdjęcie z Jubileuszu Gminy - Burmistrz Tarczyna
Zdjęcie z Jubileuszu - pan dr inż. Janusz Rzepka
Zdjęcie z uroczystości - przedstawiciele OSP
Zdjęcie z Jubileuszu - przedstawiciele Powiatu Piaseczyńskiego
Zdjęcie z Jubileuszu - wręczanie kwiatów
Zdjęcie z Jubileuszu wręcznie kwiatów
Zdjęcie z Jubileuszu - scena
Na scenie zespół ludowu
Występ orkiestry , w tle telebim ze zdjęciem lasu
Występ chóru dziecięcego
Występ artystyczny na scenie - 3 dziewczynki pochodzenia azjatyckiego w białych strojach
Jubileusz widok na scenę z oddali
Występ grupy tanecznej
Jubileusz - widok na ekran diodowy na scenie z napisem
Skip to content