×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 8 min.

Każdej ubezpieczonej osobie z niepełnosprawnością przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Dofinansowanie przysługuje między innymi na: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne. 

Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup. W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),
 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ,

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
 • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł. (czyli 150 proc. kwoty limitu) i w sumie osoba z niepełnosprawnością może dysponować kwotą 1500 zł.
Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też odcinek renty),
 • kserokopię zlecenia lekarskiego,
 • fakturę proforma zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • nr NIP.

UWAGA:
Nie można starać się o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu, jeśli wcześniej nie staraliśmy się o takie dofinansowanie z PCPR-u. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i  starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.

Firmy zajmujące się dostosowywaniem samochodów do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • CEBRON Sp z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2
03-475 Warszawa
tel.: 22 818 24 42 w. 164
e-mail: autosprawni@cebron.pl
www.autosprawni.pl

 • Efektor Robert Politowski

Adres do korespondencji pocztowej:
ul. Bukowskiego 3/19
03-982 Warszawa
tel./faks: 22 868 63 85
Biuro i serwis:
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa
http://www.efektor.info.pl

 • Emico Sp. z o.o.

ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
tel.: 22 676 81 82
e-mail: emico@emico.pl
www.emico.pl

 • Specjalistyczny Zakład Przystosowania samochodów dla osób niepełnosprawnych „Krzysztof Jabłoński”

Holendry Baranowskie 102
96-314 Baranów k. Grodziska Mazowieckiego (pod Warszawą)
Informacja telefoniczna dostępna do późnych godzin wieczornych:
mgr Krzysztof Jabłoński
tel. kom.: 604 233 771
e-mail: biuro@jablonskiadaptacje.pl
www.jablonskiadaptacje.pl

 • ASDON Sp z o.o.(Adaptacje samochodów Dla Osób Niepełnosprawnych)

Pieńków 40
05-152 Czosnów
tel. kom.: 792 283 197
e-mail: biuro@asdon.pl
www.asdon.pl

Informacje telefoniczne w godz. 8-19

Sprzęt ułatwiający poruszania się osobie niewidomej

 • Sprzęt ułatwiający poruszania się osobie niewidomej (biała laska) można kupować bez dofinansowania i z dofinansowaniem. Jeśli chodzi o dofinansowanie można je uzyskać głównie w dwóch miejscach:
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Instrukcja zamówienia białej laski w dwóch firmach (wykaz wszystkich firm zajmujących się sprzętem dla niewidomych w następnym akapicie):

 • Firma Lumen sprzedaje białe laski z dofinansowaniem NFZ.

Aby skorzystać z dofinansowania NFZ na zakup białej laski, należy:

 • zalogować się na naszej stronie i podać dane do faktury,
 • wybrać odpowiedni model laski i dodać go do koszyka,
 • będąc w koszyku, podać kod promocyjny: NFZ,
 • Wybrać formę dostawy i zatwierdzić zamówienie.
 • Po poprawnym złożeniu zamówienia poprzez naszą stronę otrzymają Państwo dwie wiadomości email:
 • Potwierdzenie zamówienia.
 • Wiadomość zawierającą procedurę wymaganą przez NFZ.


Więcej Informacji na stronie w zakładce dofinansowanie http://lumen.pl/dofinansowanie.

 • Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna PZN w Warszawie przy ul. Karmelickiej 26, więcej informacji na stronie: www.przychodniapzn.pl (możliwość zamówienia wszystkich modeli białych lasek dostępne na rynku).

Firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego i sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych i słabowidzących:

 • Altix Sp. z o.o.

ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa
tel./fax: 22 510 10 90; sekretariat: 602 351 100
e-mail: biuro@altix.pl, e-mail: altix@altix.pl (zamówienia) Facebook: facebook.com/firma.Altix,
Twitter: twitter.com/AltixPL
corazziego@altix.pl
www: www.altix.pl

Oddział Warszawa
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel.: 22 635 83 04, fax: 22 635 10 60, tel. kom.: 666 845 900
e-mail: konwiktorska@altix.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 – tel.:800 100 102

Biuro w Poznaniu
ul. Lindego 4 60-573 Poznań

tel. 61 646-51-10
e-mail: poznan@altix.pl

Punkt konsultacyjny Fundacji „SZANSA” w Opolu
ul. Damrota 6/1, 45-064 Opole
tel. 77 441-76-62

Punkt Konsultacyjny Fundacji „SZANSA” w Kielcach
ul. Czerwonego Krzyża 3 25-353 Kielce
tel. 41 344-88-38

Punkt Prezentacyjny w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 341-32-81

Biuro Handlowe w Krakowie
al. 29-Listopada 130 pokój 516 E; 31-406 Kraków
tel/fax.12 415-07-03, kom 698 232 305
e-mail: krakow@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław
tel. 71 750-31-15
e-mail: wrocław@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Bażyńskiego 32 pom.35, 80-309 Gdańsk
tel. 58 552-12-12
kom. 0 501 731 791
e-mail: gdansk@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-110 Szczecin
tel. 91 482-10-02, kom. 661 800 250
e-mail: szczecin@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Głowackiego 35 pok 14, 20-060 Lublin
kom. 607 482 198
e-mail: lublin@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Fabryczna1 pok.102,15-482 Białystok
tel. 85 663-71-21
e-mail: bialystok@altix.pl

Punkt Handlowy
ul. Szosa Chełmńska 26 4 piętro, pok. 405,87-100 Toruń
kom. 603 292 558
e-mail: torun@altix.pl

Punkt konsultacyjny Fundacji „SZANSA”
ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn
tel. 0691 735 047

 • Emtron sp. z o.o.

(firma na zamówienie importuje oprogramowanie i sprzęt specjalistyczny)
ul. Popularna 8
02-473 Warszawa
tel.: 22 863-55-55, 873-55-55 lub 873-55-50
www: www.emtron.com.pl
e-mail: emitron@emtron.con.pl lub reha@emtron.com.pl

 • E.C.E

ul. Sienkiewicza 51, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
www: www.ece.com.pl

Biuro handlowe:
ul. Nowogrodzka 56 m 29, 00-659 Warszawa
tel.: 22 622-40-63
Serwis: ece@ece.com.pl
Dział sprzedaży: ania@ece.com.pl
Wsparcie techniczne: pomoc@ece.com.pl
Dariusz Włoskowicz –  603 375 605
Konrad Łukaszewicz – 608 043 153

 • Harpo sp. z o.o.

ul. 27 Grudnia 7
67-737 Poznań
tel.: 61 853-14-25
www: www.harpo.com.pl
e-mail: info@harpo.com.pl

Biuro w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 44 pok. 726 (7 piętro)
tel.: 22 333-73-40

 • LUMEN

ul. Czerska 18 lok. 43,
00-732 Warszawa
tel.: 22 213-02-16(17), faks: 22 213-02-18
e-mail: biuro@lumen.waw.pl
www: www.lumen.waw.pl

 • Medison

ul. Witosa 18, 25-561 Kielce
tel.: 601-545-875, -695-660-340
e-mail: biuro@medison.info, wojciech.maj@medison.info
www: www.medison.info

 • Neurosoft Sp. z o.o.

(Syn Talk)
Siedziba:
 ul. Kolejowa 18, 55-120 Osola

Centrala: ul. Orla 24/1A, 53-143 Wrocław
tel. : 71 332-33-39, faks: 71 332-33-44
e-mail: info@neurosoft.pl
www:www.neurosoft.pl

 • P.H.U Impuls

ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin
tel.: 81 533-25-10, tel. kom.: 693-289-020
www: www.phuimpuls.pl
e-mail: impuls@phuimpuls.pl

 • PHU OKULAR

ul. Konwiktorska 7 lok.22 ( budynek PZN)
00-216 Warszawa
tel.: 22 22 831 22 71 w. 213 lub  692 651 561
www: www.sklepokular.pl
e-mail: sklepokular@wp.pl

 • Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia

ul. Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel.: 801-044-499
www: www.npn.com.pl
e-mail: npn@npn.com.plcentrum@npn.com.pl

 • Zakład Usługowo-Naprawczy „Mezon”

(termometry mówiące)
ul. Czechowa 2/267
02-912 Warszawa
tel.: (022) 864-62-46
e-mail: rafady@wp.pl

 • Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna PZN

Warszawa,ul. Karmelicka 26,
www.przychodniapzn.pl

Psy asystujące (pies przewodnik w przypadku osób niewidomych)


A. Firmy, które zajmowały się i mają wiedzę na ten temat, bądź aktualnie zajmują się szkoleniem psów (zależne od tego, kto w danym roku otrzyma dofinansowanie, to zmienia się co roku):

 • Polski Związek Niewidomych wyszkolił ok. 120 psów, aktualnie nie ma podpisanego kontraktu na szkolenia.
 • Fundacja Vis Maior i Fundacja „Pies Przewodnik” z Warszawy wyszkoliła ok. 35 psów i aktualnie szkoli.
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych „Labrador Pies przewodnik”  z Poznania
  Fundacja ta wyszkoliła około 30 psów i szkoli psy nadal, współpracują z 6 instruktorami.
 • Pomocna Łapa, Łochów –  szkoliła psy dla osób na wózkach.
 • Fundacja “Razem w Świecie” wyszkoliło 8 psów w jednym projekcie.
 • Tresura Psów Jerzy Przewięda i Fundacja Vide (Pan Jerzy Przewięda szkolił psy przez wiele lat dla PZN, aktualnie wiemy, że współpracuje z Fundacją Okulistyczną VIDE). Szkoli psy aktualnie.

B.  Podmioty zamieszczone w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  upoważnione do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego:

 • Polski Związek Niewidomych
 • Fundacja VIS MAIOR, Warszawa
 • „GUT FARMER” S. Gut, Osolin
 • Fundacja „DOG’IQ”, Katowice
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, Warszawa
 • Dog &Roll, Gdańsk
 • Fundacja „Pomocna Łapa”, Łochów
 • Fundacja „Pies Przewodnik”, Warszawa
 • Fundacja „Razem w świecie”, Nowy Sącz
 • TRESURA PSÓW Jerzy Przewięda, Piła
 • Stowarzyszenie „DOGS FOR LIFE”, Grodzisk Mazowiecki
 • Fundacja Okulistyczna „VIDE”
 • Fundacja „Małe i Duże”, Głuchołazy
Skip to content