„Szkoła bliżej nauki” to projekt przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami.