×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WFOŚiGW w Warszawie uruchomił 1 października 2021 nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027 w ramach Programu „Agroenergia” – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

Program skierowany jest do właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów . Mogą oni otrzymać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii.

Jakie wsparcie?

1) Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

  • dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
  • dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

3) Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Szczegóły programu dotacyjnego dostępne są na stronie https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

Jednocześnie uruchomiony został program pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” w ramach którego możliwe jest ubieganie się o pożyczkę na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji.

Szczegóły programu pożyczkowego dostępne są na stronie https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/wspolfinansowanie-przedsiewziec-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

Zachęcamy do kontaktu z WFOŚiGW w Warszawie!

Skip to content