×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

EDIT: Akcja została zakończona – środki na ten cel zostały wyczerpane. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”

Gmina Lesznowola od 6 maja 2024 r. rozpoczyna akcję bezpłatnej kastracji oraz oznakowania (chipowania) zwierząt domowych. Akcja skierowana jest dla mieszkańców Gminy Lesznowola będących właścicielami psów i kotów.

Gmina Lesznowola sfinansuje koszty kastracji oraz znakowania za pomocą elektronicznego chipa zwierząt w 100%.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt. Zabiegi kastracji mają wpłynąć na niekontrolowany rozród, co w efekcie zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w szczególności tych trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się – są spokojniejsze i łagodniejsze. Chipowanie, czyli elektroniczne znakowanie zwierząt, polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipa. Chipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierząt, numer chipa jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych wraz z danymi właściciela zwierzęcia.

Akcja prowadzona jest przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola i będzie trwała do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 20 października 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do akcji kastracji i elektronicznego oznakowania (chipowania) zwierząt jest:

złożenie przez właściciela zwierzęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o sfinansowanie wykonania zabiegu kastracji i oznakowania (chipowania) zwierzęcia. Wnioski można składać osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola lub na adres e-mailowy: dotacjarsr@lesznowola.pl.

– do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola, tj.: zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona zeznania podatkowego PIT za 2023 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – (jeden z ww. dokumentów).

Uwaga!

We wniosku należy podać dokładną wagę psa. W przypadku, gdy waga zwierzęcia będzie większa niż podana we wniosku – różnicę kosztów zabiegu pokryje właściciel zwierzęcia.

Właściciel zwierzęcia, po 4 dniach od daty złożenia w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola, bezpośrednio skontaktuje się z wybranym przez siebie gabinetem w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu.

Właścicielowi zwierzęcia, zostanie wystawione skierowanie na wykonanie zabiegów, które zostanie przesłane bezpośrednio do gabinetu weterynaryjnego wskazanego we wniosku.

Usługi dodatkowe, wykraczające ponad standard zabiegu będą finansowane przez właścicieli zwierząt.

Właściciel zwierzęcia zgłaszając się do gabinetu weterynaryjnego powinien okazać książeczkę szczepień – z potwierdzonym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

Warunkiem sfinansowania zabiegu kastracji zwierzęcia jest jego oznakowanie (zachipowanie). We wniosku o sfinansowanie zabiegu kastracji należy podać nr chipa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.:

  • (22) 708 92 09
  • (22) 708 91 39

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z możliwości wykonania zabiegów dla swojego pupila.

Pliki do pobrania:

Skip to content