×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W dniach 10-12 października 2022 r. w gminnych placówkach oświatowych została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna z zakresu Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej i ochrony powietrza. Za realizację akcji odpowiadał Zastępca Wójta Marcin Kania oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na realizację kampanii Gmina Lesznowola pozyskała środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w wysokości 11 070 zł Wkład finansowy Gminy Lesznowola również wyniósł 11 070 zł. Kampanię przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, Szkoła Podstawowa w Mysiadle, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Łazach, Szkoła Podstawowa w Mrokowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, Szkoła Podstawowa w Zamieniu, Gminne Przedszkole w Mysiadle, Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej, Przedszkole w Jastrzębcu, Przedszkole w ZSP Lesznowola w Lesznowoli, Gminne Przedszkole w Zamieniu.

Uczestnikami kampanii byli uczniowie z klasy I-V oraz przedszkolaki z grupy 4-6 latków. Spotkania zostały przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Ekodialog Maciej Mikulski i zostały podzielone na dwa bloki – informacyjny oraz edukacyjny. Zajęcia trwały od 40 do 70 minut.

W szkołach podstawowych blok informacyjny obejmował omówienie zagadnień dotyczących niskiej emisji oraz metod i zaleceń związanych z poprawą jakości powietrza. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych. Przedstawiono kodeks dobrych praktyk w zakresie spalania paliw (zasady, przepisy i kontrole ich przestrzegania). Zostały omówione zagadnienia dotyczące wpływu różnego rodzaju związków uwalnianych w procesie spalania paliw na nasze zdrowie i samopoczucie. Zobrazowano najczęściej spotykane problemy i dolegliwości zdrowotne związane z wdychaniem złej jakości powietrza. Na zakończenie bloku informacyjnego przedstawiono ogólny zakres działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i wskazano główne programów, które są obecnie realizowane na terenie woj. mazowieckiego.

Blok edukacyjny obejmował różnego rodzaju gry i zabawy związane z tematyką ochrony powietrza. Przeprowadzono m.in. quiz o czystym powietrzu, grę „powietrzne scrabble” oraz „Eko – spalanie – dobre rozwiązanie”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, łatwo nawiązywały dialog z prowadzącym spotkanie i udzielały poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania.

W przypadku przedszkoli blok informacyjny obejmował omówienie podstawowych zagadnień dotyczących powietrza, jego znaczenia i podstawowych właściwości. Zagadnienia dotyczące ochrony powietrza, przyczyn zanieczyszczeń, wpływu na zdrowie oraz metod minimalizacji zanieczyszczeń do powietrza zostały przedstawione dzieciom w trybie swobodnej konwersacji z dostosowanymi do wieku pytaniami. Dyskutowano m.in. o tym co jest powodem zanieczyszczeń, jak powstają dymy, jakie mają zabarwienie, jakie mamy źródła dymów, co poprawia jakość powietrza, komu jest potrzebne powietrze, itp. Blok edukacyjny obejmował przedstawienie zagadnień związanych z poprawą powietrza w formie rysunków, fotografii oraz zabaw. Przeprowadzono m.in. takie zabawy pn.” Dym – szary, bury i ponury”, „Co poprawia, co zatruwa” i „Oddychamy czym spalamy”. Przedszkolaki były bardzo zaangażowane i z dużym entuzjazmem brały udział w spotkaniach.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa aktywnie wspiera edukację ekologiczną w szkołach i aktywizuje uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Dzięki temu dzieci nauczą się, że każde – nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę, a także pomóc szkole stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

W tle dużo dzieci i trzech dorosłych.
Na obrazku znajduje się dużo dzieci.
Na obrazku znajduje się dużo dzieci, które podnoszą ręce.
W tle dużo dzieci i osób dorosłych.
Skip to content