×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

8 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyła się ceremonia wręczenia Aktów Nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dla 37 nauczycieli.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Sekretarz Gminy Jan Wysokiński, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Jacek Bulak oraz dyrektorzy i nauczyciele z gminnych placówek oświatowych.

Pani Wójt pogratulowała lesznowolskim nauczycielom doskonałych wyników z egzaminów i życzyła wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Po wręczeniu aktów mianowania odbyło się uroczyste składanie ślubowania, według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Ślubowanie każdy z nauczycieli potwierdził słowami „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało:

  • 10 osób z ZSP w Lesznowoli;
  • 1 osoba ze SP w Łazach;
  • 5 osób ze SP w Mrokowie;
  • 7 osób ze SP Mysiadle;
  • 6 osób ze SP w Nowej Iwicznej;
  • 2 osoby ze SP w Zamieniu;
  • 3 osoby z Gminnego Przedszkola w Mysiadle;
  • 3 osoby z Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej.
Na zdjęciu znajdują się trzy osoby.
Na zdjęciu znajduje się wiele osób, każda trzyma dokument i różę.
Na zdjęciu znajduje się wiele kobiet, każda trzyma dokument i różę.
Na zdjęciu znajduje się wiele kobiet, każda trzyma dokument i różę.
Skip to content