×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W poniedziałek 1 sierpnia br. Gmina Lesznowola podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID19 poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i narzędzi niezbędnych do realizacji kształcenia na odległość.

Szkoły podstawowe w Gminie Lesznowola – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie oraz Szkoła Podstawowa w Zamieniu zostaną  wyposażone w sprzęty i narzędzia konieczne do realizacji nauczania na odległość m.in. w komputery, notebooki, oprogramowanie, kamery, drukarki, projektory, serwery.

  • Całkowita wartość Projektu wynosi 790 409,10 zł.
  • Wartość dofinansowania ze środków UE  wynosi 556 856,00 zł.
Dofinansowanie nauka zdalna
Skip to content