×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W piątek 21 kwietnia br. w godzinach 10.00-14.00 odbędą się bezpłatne konsultacje z Pracownikiem Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Konsultacje odbywać się będą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola w pokoju nr 03. W celu wzięcia udziału w spotkaniu proszę o wcześniejsze zgłoszenie się pod numerem telefonu: 721  343 343 lub przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@pozyczkimazowieckie.pl .

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, żeby wspierać przedsiębiorców i pomagać tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Nasza działalność: udzielanie nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek z pieniędzy pozyskanych z programów unijnych, rządowych i samorządowych. Pożyczkobiorcami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. posiadający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres miejsca zamieszkania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego.

Maki na łące i logo Mazowsza.
Skip to content