×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w nawiązaniu do uchwalonego przez Radę Gminy Lesznowola w dniu 20 grudnia 2023 r. Budżetu Gminy na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na:

  1. Budowę drogi na działkach Nr 69/18, 69/25, 69/26, 68/5 w miejscowości Wilcza Góra (droga wewnętrzna, prostopadła do ul. Przyleśnej, przy której zlokalizowany jest plac zabaw).
  2. Budowę ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej w Zgorzale i Nowej Woli.

Ponadto, w najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne przetargi drogowe:

  • Remont ul. Lipowej i ul. Ks. Słojewskiego w Magdalence (od ul. Słonecznej do ul. Kaczeńców).
  • Przebudowę ul. Ks. Słojewskiego od ul. Środkowej do ul. Rolnej w Łazach.
  • Przebudowę ul. Łączności w Łazach na odcinku od ronda do ul. Polnej.
  • Budowę ul. Fabrycznej w Łoziskach.
  • Budowę ul. Jaśminowej w Nowej Iwicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Skip to content