×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W Łazach zakończyliśmy inwestycję polegającą na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.

Wykonawcą robót była firma IBF z Warszawy.

Końcowy odbiór inwestycji odbył się 5 sierpnia z udziałem  przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Wicewójta Mirosława Wilusza z pracownikiem Referatu Dróg i Mostów oraz Radnego Gminy Lesznowola Łukasza Grochali.

Protokół został podpisany bez uwag.   

 

dROGA ZUlica z kostki brukowej, po lewej i po prawej stronie drogi bramy i domy.

 

 

Skip to content